Ga direct naar de inhoud

Cultuureducatie voor leerlingen AZC

Muziek maken, dansen of schilderen is voor alle kinderen belangrijk, dus ook voor kinderen van het AZC. Vanuit deze gedachte heeft Trias vorig jaar het project 'Ontmoeten & verbinden'opgezet.

De leerlingen van basisschool De Bazaar op het asielzoekerscentrum (AZC) in Rijswijk hebben nauwelijks toegang tot sportieve of kunstzinnige vrijetijdsbesteding. Dat ontneemt ze de kans om op natuurlijke wijze met de Nederlandse taal en cultuur kennis te maken. Trias heeft in 2018 de leerlingen van De Bazaar kennis laten maken met de mogelijkheden van cultuureducatie. Daarbij hebben we gezocht naar een vorm, waarbij de vluchtelingkinderen en hun ouders uit het AZC op een natuurlijke manier meedoen aan alle programma’s samen met Rijswijkse deelnemers. Muziek, dans, theater, nieuwe media en beeldende vakken bieden een andere manier dan gesproken taal om te communiceren. Kunstbeoefening geeft mogelijkheden om nieuwe vaardigheden te leren, maar bijvoorbeeld ook trauma’s te verwerken. Door te zingen komen ook de woorden, muziek bevordert het lezen van leerlingen. 

In het schooljaar 2017-2018 is Trias gestart met de samenwerking met basisschool De Bazaar op het AZC. De activiteiten bestonden uit:

  • Kennismaking onder schooltijd met muziek, dans en beeldend tijdens voor vluchtelingleerlingen uit de bovenbouw.
  • Lessenreeks met lessen muziek, dans of beeldend op school, onder leiding van vakdocenten van Trias. Leerlingen uit de onderbouw kregen muziekles, leerlingen uit de bovenbouw maakten een keuze uit muziek, dans of beeldende lessen.
  • Presentatiemoment voor ouders bij Trias door leerlingen uit de bovenbouw.
  • Deelname aan cursussen binnen het vrije tijdsaanbod van Trias.

We hebben voor de samenwerking met de Bazaar geïnvesteerd door inzet van cultuurcoaches vanuit Trias. Zij zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van de ontwikkeling van het kind en het aanspreekpunt voor de leerlingen, school/ouders en docenten van Trias. De cultuurcoaches speelden een grote rol bij het halen en brengen van leerlingen voor vrijetijdslessen. Dit gaf hen gelegenheid bij te praten met leerlingen en te kijken hoe het ging in de lessen.

Ontmoeten en Verbinden is mede mogelijk gemaakt door Fonds 1818.