Ga direct naar de inhoud
LEERLIJNEN & LESSENSERIES

leerlijnen en lessenseries vo

Cultuuronderwijs als vast onderdeel van je curriculum. Wij geloven dat dit kwalitatief het meeste oplevert voor de leerlingen.

Cultuuronderwijs als vast onderdeel van je curriculum. Wij geloven dat dit kwalitatief het meeste oplevert voor de leerlingen. Denk aan een leerlijn muziek, een lessenserie theater of bijvoorbeeld een leerlijn urban culture, met disciplines die aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen.

Op school wordt de basis gelegd voor de culturele ontwikkeling van jongeren, van de kennismaking met kunst en cultuur tot de ontwikkeling van eigen talenten. In samenwerking ontwikkelen we een programma dat aansluit bij het curriculum van de school. Binnen de samenwerking met het onderwijs werkt Trias dialooggestuurd. We doorlopen samen een aantal stappen om tot een aanpak te komen die past bij de school. Op deze wijze kunnen we maatwerk leveren. Hoe werkt het:

 1. Oriëntatie: met de contactpersoon van de school bespreken we de wensen van de school, bekijken de mogelijkheden binnen en buiten de school en stellen het budget vast.
 2. Op maat:
  1. wat gaan de leerlingen leren
  2. bij welke doelen van de school sluiten we aan
  3. bij welke thema’s sluiten we aan
  4. zijn er bepaalde competenties extra belangrijk
  5. met welke partners werken we samen
  6. wat is de rolverdeling tussen docent en kunstvakdocent
 3. Uitwerking in een plan:
  1. beknopte beschrijving van de inhoud van de workshop, het project of de leerlijn
  2. afspraken met betrekking tot leerdoelen, thema’s en rolverdeling
  3. praktische zaken zoals lesrooster, lesdata en gegevens van vakdocenten
 4. Uitvoering van de activiteiten
 5. Evaluatie met docenten middels een korte enquête
 6. Evaluatie met de contactpersoon middels een gesprek