Ga direct naar de inhoud
interview

De zwaan in het kind ontdekken

Patty Jacobs in gesprek met directeur Marianne van Paassen.

Directeur Marianne van Paassen neemt na drie jaar afscheid van de Rijswijkse SBO Elsenburgschool vanwege een nieuwe functie bij schoolbestuur BOOR in Rotterdam. Ik bezocht Marianne voor de kerstvakantie om met haar te praten over de kunst- en muzieklessen op haar school. Trias docenten verzorgen gedurende het schooljaar voor de hele school beeldende- en muzieklessen. In de bovenbouw bespelen de leerlingen een instrument. Alle leerlingen sluiten ieder schooljaar af met een geweldig concert voor de ouders.

Marianne van Paassen: ‘Onze kinderen zijn gebaat bij het werken aan praktische vaardigheden en wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Lol halen ze vaak niet uit lezen, rekenen en schrijven. Daarmee is het vaak misgegaan op de reguliere basisschool. Bij de lessen van jullie beeldende docent Sarina zien we andere kinderen. Zij gaat timmeren, zagen, solderen, speksteen snijden en leert de kinderen creatief te zijn. Als ik ouders ons handvaardigheid lokaal laat zien waar de vloer lelijk is en waar het naar hout ruikt, dan zie ik de ouders – vooral vaak de vaders - stralen. Dit is onder andere onze toegevoegde waarde, dat doet recht aan de ontwikkeling van de kinderen. Ik ben blij dat we dit samen met Trias organiseren.’

Wat leren de kinderen precies bij beeldend?
‘De leerlingen krijgen technieken aangeboden. Docent Sarina timmert, zaagt, soldeert met ze en laat ze weven en werkt met textiel. Daarnaast is er de sociaal emotionele component: het trots zijn, het vertrouwen hebben in jezelf, het talent kunnen herkennen bij jezelf. Bij creatieve momenten wordt er een ander appel gedaan op sociale redzaamheid dan in de rekenles. Ik merk dat alle kinderen er met héél veel plezier naar toe gaan en trots zijn op wat ze maken. Ze willen hun werk meenemen naar huis en zijn trots wanneer het in de gang tentoongesteld staat.’

Welke ontwikkeling heeft de samenwerking tussen de Elsenburgschool en Trias in drie jaren doorgemaakt?
‘Dat zit vooral in de manier waarop we naar het vak keken en de positie in het curriculum. Vroeger gingen we met de hele klas van zestien kinderen met Kerst naar docent Sabrina toe en dus knutselden we iets over Kerst. Nu gaan halve groepen naar Sarina toe en besteden we aandacht aan de technieken en vaardigheden. Als er in december houtbewerking centraal staat dan maken we met Kerst iets met hout. Dat is toch een andere manier van kijken en organiseren en denken over de beeldende vakken. Daarin is een opbouw gemaakt. Wat ik leuk vind is dat Sarina aan het eind van een jaar certificaten maakt waarin de kinderen kunnen zien wat ze hebben gedaan. We groeien richting een vorm van portfolio. Voor de ouders en kinderen is het heel erg fijn als zichtbaar wordt wat ze deden en kunnen.’

Waarom vind je de muzieklessen belangrijk?
‘Nou, om dezelfde reden als de beeldende lessen. Muzieklessen biedt iets dat niet in het basiscurriculum niet zit. Het biedt in sociale opzichten een aantal zaken: naar elkaar luisteren, dat is echt voorwaardelijk om met elkaar muziek te kunnen maken, dat het een appel doet op talenten bij kinderen. Ik neem volgende week afscheid op school en heb heel erg nagedacht over wat mijn beste wensen voor de kinderen zijn. Dat is dat kinderen zich gewaardeerd en gezien voelen en kunnen stralen. Ik vind dat ook muziekles daaraan bijdraagt, daardoor worden de kinderen sterker als mens.’

Heb je daar voorbeelden van gezien?
‘Ik probeer altijd een of twee keer in een seizoen bij de lessen aan te sluiten en dan gebeuren er hele mooie dingen zoals bij jullie in de Theaterzaal bij een optreden door de kinderen. Dan zit ik tussen ouders die een traantje wegpinken en zeggen: ”ik ben zo verschrikkelijk trots op hem”. De kinderen zie ik stralen en elkaar highfiven geven! Het logo van de school is de zwaan, dat verwijst naar het sprookje van het lelijke jonge eendje die een zwaan werd. We hebben ouders die weer die zwaan in hun kind ontdekken. De muzieklessen en de presentatie van de muzieklessen zijn momenten dat de kinderen weer op waarde geschat worden en dat vind ik zo mooi om te zien.’

"De muzieklessen en de presentatie van de muzieklessen zijn momenten dat de kinderen weer op waarde geschat worden en dat vind ik zo mooi om te zien."

Ontwikkelen de kinderen zich ook in de vrije tijd? Zijn die mogelijkheden er?
‘We hebben ouders die hun kinderen in een warme stimulerende thuissituatie laten opgroeien en ze na schooltijd bijvoorbeeld naar een sportvereniging of muziekles brengen. We hebben ook kinderen voor wie dat niet is weggelegd, zij worden vanuit huis niet gestimuleerd. Die ouders weten minder goed de weg, hebben andere dingen aan hun hoofd en soms is het gezinsbudget niet toereikend. Sommige ouders hebben het gevoel dat hun kind niet past in de reguliere vrijetijdsbesteding. Gedrag of intelligentie kunnen belemmerend werken om daaraan mee te doen. We proberen stapjes te maken door sessies dansen, hiphop en streetdance met Trias. Kinderen en ouders merken dat het leuk is en toegankelijk. Het werkt drempelverlagend als jullie docenten zichtbaar zijn, maar we hebben nog een weg te gaan om ouders en kinderen het vertrouwen te geven dat ze hieraan mee kunnen doen.’