Ga direct naar de inhoud
nascholing

scholing leerkrachten

De volgende trainingen zijn gepland en toegankelijk voor leerkrachten van alle scholen:

Gitaar in de klas, liedbegeleiding
In deze cursus leer je liedjes begeleiden op gitaar. Gedurende 10 weken leer je een aantal akkoorden spelen op de gitaar en leer je hoe je tegelijkertijd kunt zingen én spelen. Er is aandacht voor de instrumentale vaardigheid, maar ook voor het aanleren van liedjes in de klas met behulp van de gitaar. Voorkennis is niet nodig. We raden je aan een eigen gitaar mee te nemen. Als dit niet mogelijk is, kun je een gitaar van Trias gebruiken.

Start cursus Gitaar in de Klas: 31 okt., 15-16 uur, locatie Trias in Rijswijk.
Start cursus Gitaar in de Klas voor Gevorderden: startdatum: ntb.
Docent: Vanessa Brockotter

Muziek in de klas
In de cursus Muziek in de Klas behandelen we verschillende aspecten uit de muziekles, zodat groepsleerkrachten kennis opdoen over de opbouw van een muziekles, het gebruik van schoolinstrumenten, het aanleren van liedjes en het doen van luisteropdrachten. We doen dit door middel van actieve werkvormen. We gaan samen veel muziek maken, zodat we muzikale opdrachten kunnen uitproberen met elkaar.

Start cursus Muziek in de Klas: startdatum: ntb.

Theater in de klas
Leer theater en spel te benutten in je dagelijkse lespraktijk. Door theatrale elementen toe te voegen aan activiteiten als het kringgesprek kun je als leerkracht de aandacht van leerlingen beter vasthouden en meer plezier brengen in een gezamenlijke activiteit. In 5 bijeenkomsten gaan we actief aan de slag met deze elementen.

Start cursus Theater in de Klas: medio maart 2019, 16-17.30 uur, locatie en docent: ntb.

Creatief proces in beeldende vorming
Goed cultuuronderwijs stimuleert de creativiteit. Hoe geef je als leerkracht ruimte aan het creatief proces van leerlingen zodat ze zelf op onderzoek uit gaan en oplossingen verzinnen? Gedurende 5 weken gaan we in op procesgerichte didactiek en geven concrete tips en handvatten om creativiteit in beeldende lessen nog beter te leren benutten.

Start cursus Creatief proces: medio februari 2019, 16-17.30 uur, locatie en docent: ntb.

Regisseer je musical
De musical van groep 8; het spetterende afscheid voor de schoolverlaters. In een korte cursus van 5 weken coachen we groepsleerkrachten van groep 8 om de musical voor te bereiden met kinderen. We gaan in op spel en tekstbeleving, stemgebruik en zang en algemene regie aanwijzingen. De theaterdocent komt 1x langs op school voor een afspraak op maat n.a.v. de musical op jouw school.

Start cursus Regisseer je musical: medio maart 2019, maandagmiddagen van 16-17.30 uur, locatie en docent: ntb.

ICC-cursus (Interne Cultuur Coördinator)
Aan de slag met het schrijven van een cultuurplan voor je school? Mooie plannen leiden niet altijd tot veranderingen. Wij begeleiden je graag middels presentaties en actieve werkvormen. In deze cursus werk je in 8 bijeenkomsten van 3 uur naast de planvorming ook aan draagvlak voor cultuureducatie en aan je competenties als cultuurcoördinator. Tussen de bijeenkomsten door werk je aan je cultuurplan. Als je cultuurplan af is en goedgekeurd door de ICC-trainer, ontvang je het ICC-certificaat. De cursus is gevalideerd door het lerarenregister, je kunt de cursus opvoeren als professionaliseringsactiviteit voor 50 registeruren.

Start ICC-cursus: startdatum: ntb.
Docent: Laurie Mielen

Cursus filosoferen in de klas

Hoe kun je filosoferen in je eigen klas zonder de geschiedenis van de filosofie te kennen? We oefenen dit samen in 3 bijeenkomsten en geven tools zodat je meteen aan de slag kunt met je klas.

Start cursus filosoferen in de klas: 7 november, 14-17 uur, locatie ntb.
Docent: Sabine Wassenberg