Ga direct naar de inhoud
En wat is jouw talent?

scholing leerkrachten sbo

De volgende trainingen zijn gepland en toegankelijk voor leerkrachten van alle scholen. Trias is ervaren in het werken met scholen uit het speciaal basisonderwijs en kan desgewenst een training op maat verzorgen.

Gitaar in de klas, liedbegeleiding
In deze cursus leer je liedjes begeleiden op gitaar. Gedurende tien weken leer je een aantal akkoorden spelen op de gitaar en leer je hoe je tegelijkertijd kunt zingen én spelen. Er is aandacht voor de instrumentale vaardigheid, maar ook voor het aanleren van liedjes in de klas met behulp van de gitaar. Voorkennis is niet nodig. We raden je aan een eigen gitaar mee te nemen. Als dit niet mogelijk is, kun je een gitaar van Trias gebruiken.

Muziek in de klas
In deze cursus behandelen we verschillende aspecten uit de muziekles, zodat groepsleerkrachten kennis opdoen over de opbouw van een muziekles, het gebruik van schoolinstrumenten, het aanleren van liedjes en het doen van luisteropdrachten. We doen dit door middel van actieve werkvormen. We gaan samen veel muziek maken, zodat we muzikale opdrachten kunnen uitproberen met elkaar. De volgende onderwerpen komen aan bod: werken met instrumenten in de klas; liedjes aanleren; muzikale spelletjes voor tussendoor; werken met boomwhackers en luisteren naar muziek.

Theater in de klas
Leer theater en spel te benutten in je dagelijkse lespraktijk. Door theatrale elementen toe te voegen aan activiteiten als het kringgesprek kun je als leerkracht de aandacht van leerlingen beter vasthouden en meer plezier brengen in een gezamenlijke activiteit.

Regisseer je musical
De musical van groep 8; het spetterende afscheid voor de schoolverlaters. In een korte cursus coachen we groepsleerkrachten van groep 8 om de musical voor te bereiden met kinderen. We gaan in op spel en tekstbeleving, stemgebruik en zang en algemene regie aanwijzingen.

ICC-cursus (Interne Cultuur Coördinator)
Aan de slag met het schrijven van een cultuurplan voor je school? Mooie plannen leiden niet altijd tot veranderingen. In deze cursus werk je naast de planvorming ook aan draagvlak voor cultuureducatie en aan je competenties als cultuurcoördinator. Tijdens de cursus werk je hieraan via presentaties en allerlei actieve werkvormen. Tussen de bijeenkomsten door werk je aan je cultuurplan en voer je gesprekken met collega’s.