Ga direct naar de inhoud
Omdat elk kind telt!

Trias Kornuiten

Met hulp van vrienden kom je verder. Een groep enthousiaste mensen die Trias een warm hart toedragen zijn een vriendenstichting begonnen; de Stichting Kornuiten van Trias.

Stichting Kornuiten van Trias heeft als een van de activiteiten een Lesgeldfonds. Met dit Lesgeldfonds wordt mogelijk gemaakt dat jeugd die (extra) lessen nodig heeft en geen gebruik kan maken van andere regelingen wel les kan volgen. Stichting Kornuiten van Trias vindt dat cultuureducatie voor iedereen toegankelijk moet zijn.

Kornuit worden of een donatie doen?

Kornuit

  • Junior Kornuit: bijdrage van €500 tot €1000
    Kornuiten worden jaarlijks gefêteerd op een speciale voorstelling van Trias met ontvangst door het Kornuiten bestuur.
     
  • Senior Kornuit: bijdrage van €1000 of meer
    Kornuiten worden jaarlijks gefêteerd op een speciale voorstelling van Trias met ontvangst door het Kornuiten bestuur. Daarnaast krijgt u naamsvermelding op de websitepagina van de Kornuiten en op het drukwerk van de Kornuiten.

Donateur

  • donateurs kunnen geld storten t.b.v. de Kornuiten tot een bedrag van €500

Rekeningnummer

  • U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL82RABO0145043843 op naam van Stichting Kornuiten van Trias. 

Ondersteuning doelen Stichting Kornuiten
1. Verschaft lesgeld geheel of gedeeltelijk voor jeugd tot 23 jaar waarvan de ouders dit lesgeld aantoonbaar niet kunnen opbrengen en de Ooievaarspas niet van toepassing is.

2. Verschaft lesgeld geheel of gedeeltelijk voor jeugd met een beperking tot 23 jaar waarvan de ouders dit lesgeld, of extra kosten vanwege de beperking, aantoonbaar niet kunnen opbrengen en andere regelingen niet van toepassing zijn.

3. Verschaft extra middelen voor jeugd tot 23 jaar met uitzonderlijk talent die meer (individuele) begeleiding of extra lessen nodig hebben. De ouders kunnen aantoonbaar dit lesgeld niet opbrengen.

4. Ondersteuning van kwetsbare kinderen: kinderen met een beperking en/of sociaal-maatschappelijke en/of economische achterstand hebben meer aandacht nodig. De stichting ondersteunt waar mogelijk projecten van Trias die hieraan bijdragen.

5. Voorziet Trias van muziekinstrumenten en digitale middelen voor de reguliere lessen en van muziekinstrumenten die door kinderen en jongeren kunnen worden gehuurd.

Ad 1, 2, 3) Lesgeldfonds: in principe maakt een deelnemer gebruik van de Ooievaarspas (tot en met 17 jaar). Als dat niet mogelijk is of niet toereikend is, kan een ondersteuningsaanvraag gedaan worden. Mensen die hier gebruik van willen maken, schrijven een motivatiebrief ter ondersteuning aan het bestuur van Kornuiten van Trias. Een professional in hun omgeving kan gevraagd worden om de aanvraag te ondersteunen en wordt door de aanvrager als referentie vermeld.

Voorbeeld 1: een talent met een Ooievaarspas heeft meer individuele lessen (meestal muziek en zang) nodig. De Ooievaarspas voorziet hier niet (of beperkt) in. Het Lesgeldfonds kan talenten met een Ooievaarspas op deze manier steunen.

Voorbeeld 2: een kind met een beperking (bv autisme/verstandelijk beperkt) heeft individuele lessen nodig. De ouders hebben geen Ooievaarspas omdat de vader meer dan 130% van het minimum inkomen verdient. Toch kunnen zij om redenen van vele extra kosten in de opvoeding van het kind de kosten niet betalen. Ze doen een voorstel aan het bestuur van de Kornuiten.

Voorbeeld 3: kinderen van vluchtelingen willen zich ontwikkelen op het gebied van muziek, dans, theater, beeldende kunst of nieuwe media. Het draagt bij aan hun persoonlijke en sociale vaardigheden, aan de taalontwikkeling en helpt hen zichzelf en de westerse samenleving beter te begrijpen.

Bestuur Kornuiten 
Rochelle Heerema, voorzitter
Peter Kolff, penningmeester
Nike van Nuland, secretaris

Benefietdiner ten bate van het lesgeldfonds