Ga direct naar de inhoud
En wat is jouw talent?

leerlijnen en lessenseries

Cultuuronderwijs als vast onderdeel van je curriculum. Wij geloven dat dit kwalitatief het meeste oplevert voor de leerlingen. De leerlijn muziek bijvoorbeeld, waarin gitaarles net zo vanzelfsprekend wordt als rekenen en taal. Het levert een breder referentiekader op voor de leerlingen.

Op school wordt de basis gelegd voor de culturele ontwikkeling van kinderen, van de kennismaking met kunst en cultuur tot de ontwikkeling van eigen talenten. In samenwerking ontwikkelen we een programma dat aansluit bij het curriculum van de school. Dit kan een leerlijn cultuur zijn die de leerling doorloopt van groep 1 tot en met groep 8. Binnen de samenwerking met het onderwijs werkt Trias dialooggestuurd. We doorlopen samen een aantal stappen om te komen tot een aanpak die past bij de school. Op deze wijze kunnen we maatwerk leveren. Hoe werkt het:

 1. Oriëntatie: met de contactpersoon van de school bespreken we de wensen van de school, bekijken de mogelijkheden binnen en buiten de school en stellen het budget vast.
 2. Op maat:
  1. wat gaan de leerlingen leren
  2. bij welke doelen van de school sluiten we aan
  3. bij welke thema’s sluiten we aan
  4. zijn er bepaalde competenties extra belangrijk
  5. met welke partners werken we samen
  6. wat is de rolverdeling tussen groepsleerkracht en kunstvakdocent
 3. Uitwerking in een plan:
  1. beknopte beschrijving van de inhoud van de workshop, het project of de leerlijn
  2. afspraken met betrekking tot leerdoelen, thema’s en rolverdeling
  3. praktische zaken zoals lesrooster, lesdata en gegevens van vakdocenten
 4. Uitvoering van de activiteiten
 5. Evaluatie met groepsleerkrachten middels een korte enquête
 6. Evaluatie met de contactpersoon middels een gesprek

Trias ontwikkelde een leerlijn muziek en een leerlijn theater binnen het project Cultuureducatie met Kwaliteit. In deze leerlijnen worden duidelijke relaties gelegd met de kerndoelen voor kunstzinnige oriëntatie in het basisonderwijs. De leerlijn beschrijft de kennis, vaardigheden en houding van leerlingen en gaat daarbij uit van de ontwikkeling en belevingswereld van kinderen van 4 tot 12 jaar. 

Daarnaast ontwikkelen we samen met de school leerlijnen in de disciplines dans, beeldend, nieuwe media of een combinatie daarvan.