Ga direct naar de inhoud
Samen bouwen we bruggen

Raad van Toezicht

Trias werkt - conform de Governance Code Cultuur - met een Raad van Toezicht (RvT). De RvT heeft tot taak om, vanuit een onafhankelijke positie, toezicht te houden op de algemene gang van zaken binnen Trias. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de RvT over financiën en het beleid. De Raad van Toezicht staat de bestuurder bij met raad en advies waar nodig of expliciet gevraagd. Elk lid binnen de RvT heeft zijn of haar eigen specifieke expertise, passend binnen de bedrijfsvoering van Trias.

De Raad van Toezicht van Trias bestaat uit:

  • Dominique Rosdorff (voorzitter), teamleider Rijswijks Lyceum en Van Vredenburch College
  • Harmen Bosma, rayondirecteur Rabobank regio Den Haag
  • Warsha Mangré, coördinator bij Stichting Welzijn Oud en Jong Leidschendam-Voorburg
  • Janneke Ravenhorst, hoofd bureau kwaliteitscultuur Koninklijk Conservatorium